Lønnegaarden Terrasse

Detaljer

Sted: Jessheim

Antall boliger: 45

Total salgspris: 273 MNOK

Utbygger: Eiendomsgruppen AS

Ferdigstillelse: 01.05.2023

Prosjektleder: Eirik Sandberg