Linjekvartalet

Detaljer

Sted: Sørumsand

Antall boliger: 80

Utbygger: Bakke AS