Linjekvartalet

Detaljer

Sted: Sørumsand

Antall boliger: 80

Total salgspris: 314 MNOK

Utbygger: Bakke AS

Ferdigstillelse: 31.01.2020

Prosjektleder: Benedikte von Tangen