Lindemansparken

Detaljer

Sted: Skien

Antall boliger: 18

Total salgspris: 98 MNOK

Utbygger: Skien Boligbyggelag

Ferdigstillelse: 01.06.2023

Prosjektleder: Fredrik Sundli