Lindemans Falkum

Detaljer

Sted: Skien

Antall boliger: 25

Total salgspris: 127 MNOK

Utbygger: Skien BBL

Ferdigstillelse: 15.01.2022

Prosjektleder: Fredrik Sundli