Lillehammer Taarn

Detaljer

Sted: Lillehammer

Antall boliger: 30

Total salgspris: 118 MNOK

Utbygger: Ringerud Invest

Ferdigstillelse: 15.06.2019

Prosjektleder: Benedikte von Tangen