Liaparken

Detaljer

Sted: Bergen

Antall boliger: 127

Total salgspris: 540 MNOK

Utbygger: BOB

Ferdigstillelse: 01.01.2022

Prosjektleder: Fredrik Sundli