Lerken

Detaljer

Sted: Skien

Antall boliger: 14

Total salgspris: 109 MNOK

Utbygger: Skien Boligbyggelag

Ferdigstillelse: 01.06.2021

Prosjektleder: Fredrik Sundli