Langenga

Detaljer

Sted: Asker

Antall boliger: 74

Total salgspris: 422 MNOK

Utbygger: Conceptor Bolig AS

Ferdigstillelse: 01.08.2023

Prosjektleder: Eirik Sandberg