Lagunetoppen

Detaljer

Sted: Bergen

Antall boliger: 135

Total salgspris: 485 MNOK

Utbygger: Profier AS

Ferdigstillelse: 01.10.2020

Prosjektleder: Fredrik Sundli