Lagunetoppen

Detaljer

Sted: Bergen

Antall boliger: 135

Utbygger: Profier AS