Kvernstua

Detaljer

Sted: Nittedal

Antall boliger: 104

Total salgspris: 451 MNOK

Utbygger: Øie Eiendomsutvikling

Ferdigstillelse: 01.10.2020

Prosjektleder: Hilde Søraas