Kvartal 2 Lillestrøm

Detaljer

Sted: Lillestrøm

Antall boliger: 136

Total salgspris: MNOK

Utbygger: OBOS

Ferdigstillelse: 01.11.2024

Prosjektleder: Eirik Sandberg