Kremmerhuset Panorama

Detaljer

Sted: Tønsberg

Antall boliger: 45

Total salgspris: 240 MNOK

Utbygger: Seltor

Ferdigstillelse: 01.11.2021

Prosjektleder: Eirik Sandberg