Kråkehaugen

Detaljer

Sted: Bergen

Antall boliger: 55

Total salgspris: 380 MNOK

Utbygger: Profier

Ferdigstillelse: 01.10.2022

Prosjektleder: Fredrik Sundli