Konnerudsenter Panorama

Detaljer

Sted: Drammen

Antall boliger: 72

Total salgspris: 442 MNOK

Utbygger: Ticon Utvikling AS

Ferdigstillelse: 01.08.2023

Prosjektleder: Eirik Sandberg