Konnerudparken

Detaljer

Sted: Drammen

Antall boliger: 108

Utbygger: Profier & Drammen Eiendomsutvikling