Konnerudparken

Detaljer

Sted: Drammen

Antall boliger: 108

Total salgspris: 588 MNOK

Utbygger: Profier & Drammen Eiendomsutvikling

Ferdigstillelse: 01.12.2023

Prosjektleder: Fredrik Sundli