Klosterøya Vest

Detaljer

Sted: Skien

Antall boliger: 25

Total salgspris: 135 MNOK

Utbygger: Conceptor Bolig, Skien BBL, Betonmast Eiendom og Multifag

Ferdigstillelse: 01.10.2019

Prosjektleder: Fredrik Sundli