Klosterøya Vest trinn 4

Detaljer

Sted: Skien

Antall boliger: 69

Total salgspris: 383 MNOK

Utbygger: Skien BBL, Conceptor Bolig, Betonmast Eiendom og Multifag

Ferdigstillelse: 01.10.2022

Prosjektleder: Fredrik Sundli