Kirkeskogen

Detaljer

Sted: Fagerstrand

Antall boliger: 39

Total salgspris: 126 MNOK

Utbygger: Jahr Gruppen

Ferdigstillelse: 31.03.2020

Prosjektleder: Eirik Sandberg