Kirkebukta

Detaljer

Sted: Kragerø

Antall boliger: 25

Total salgspris: 122 MNOK

Utbygger: PBBL/Fredensborg

Ferdigstillelse: 01.11.2022

Prosjektleder: Fredrik Sundli