Kirkebukta

Detaljer

Sted: Kragerø

Antall boliger: 25

Utbygger: PBBL/Fredensborg