Kastanjen

Detaljer

Sted: Hamar

Antall boliger: 87

Total salgspris: 367 MNOK

Utbygger: Conceptor Bolig AS

Ferdigstillelse: 01.01.2023

Prosjektleder: Eirik Sandberg