Karolines Hage

Detaljer

Sted: Horten

Antall boliger: 64

Total salgspris: 226 MNOK

Utbygger: USBL

Ferdigstillelse: 01.04.2020

Prosjektleder: Benedikte von Tangen