Kanalbyen

Detaljer

Sted: Kristiansand

Antall boliger: 214

Utbygger: JB Ugland og Kristiansand Havn