Kanalbyen

Detaljer

Sted: Kristiansand

Antall boliger: 214

Total salgspris: 1058 MNOK

Utbygger: JB Ugland og Kristiansand Havn

Ferdigstillelse: 01.05.2020

Prosjektleder: Hilde Søraas