Jessheim Park

Detaljer

Sted: Jessheim

Antall boliger: 49

Total salgspris: 204 MNOK

Utbygger: Backe Prosjekt AS

Ferdigstillelse: 15.03.2024

Prosjektleder: Benedikte von Tangen

Hus K