Horten Havneby

Detaljer

Sted: Horten

Antall boliger: 43

Total salgspris: 222 MNOK

Utbygger: Conceptor AS

Ferdigstillelse: 01.01.2020

Prosjektleder: Eirik Sandberg