Horten Havneby – Bankløkka

Detaljer

Sted: Horten

Antall boliger: 61

Total salgspris: 364 MNOK

Utbygger: Conceptor Bolig AS

Ferdigstillelse: 01.09.2023

Prosjektleder: Eirik Sandberg