Holstneset

Detaljer

Sted: Harstad

Antall boliger: 55

Total salgspris: 243 MNOK

Utbygger: Corpo AS og Barlindhaug Eiendom

Ferdigstillelse: 01.07.2019

Prosjektleder: Eirik Sandberg