Holstneset

Detaljer

Sted: Harstad

Antall boliger: 55

Utbygger: Corpo AS og Barlindhaug Eiendom