Holmestrand brygge

Detaljer

Sted: Holmestrand

Antall boliger: 21

Total salgspris: 83 MNOK

Utbygger: Holmestrand Utvikling

Ferdigstillelse: 01.09.2020

Prosjektleder: Eirik Sandberg