Heistad Botaniske

Detaljer

Sted: Porsgrunn

Antall boliger: 15

Utbygger: Porsgrunn Boligbyggelag, Heimgarden Bolig AS & Porsgrunn Utvikling AS