Heistad Botaniske

Detaljer

Sted: Porsgrunn

Antall boliger: 15

Total salgspris: 77 MNOK

Utbygger: Porsgrunn Boligbyggelag, Heimgarden Bolig AS & Porsgrunn Utvikling AS

Ferdigstillelse: 01.01.2023

Prosjektleder: Eirik Sandberg