Havretoppen

Detaljer

Sted: Lillestrøm

Antall boliger: 20

Total salgspris: 155 MNOK

Utbygger: OBOS Block Watne

Ferdigstillelse: 01.12.2022

Prosjektleder: Fredrik Sundli