Haukerødtunet

Detaljer

Sted: Sandefjord

Antall boliger: 44

Total salgspris: 170 MNOK

Utbygger: Conceptor

Ferdigstillelse: 01.01.2022

Prosjektleder: Eirik Sandberg