Harmoni Uståsen

Detaljer

Sted: Heimdal

Antall boliger: 35

Total salgspris: 129 MNOK

Utbygger: TOBB

Ferdigstillelse:

Prosjektleder: Fredrik Sundli