Hagejordet

Detaljer

Sted: Lillehammer

Antall boliger: 66

Total salgspris: 385 MNOK

Utbygger: Profier

Ferdigstillelse: 01.06.2024

Prosjektleder: Fredrik Sundli