Gamlegrendåsen Terrasse

Detaljer

Sted: Kongsberg

Antall boliger: 36

Utbygger: Backe Prosjekt