Gamlegrendåsen Terrasse

Detaljer

Sted: Kongsberg

Antall boliger: 36

Total salgspris: 178 MNOK

Utbygger: Backe Prosjekt

Ferdigstillelse: 01.07.2020

Prosjektleder: Eirik Sandberg