Galleriet

Detaljer

Sted: Drammen

Antall boliger: 51

Total salgspris: 268 MNOK

Utbygger: Glitre Eiendom

Ferdigstillelse: 01.03.2020

Prosjektleder: Eirik Sandberg