Fridas Hage

Detaljer

Sted: Stavanger

Antall boliger: 42

Total salgspris: 175 MNOK

Utbygger: Bate

Ferdigstillelse: 01.01.2022

Prosjektleder: Hilde Søraas