Frednes brygge

Detaljer

Sted: Porsgrunn

Antall boliger: 25

Total salgspris: 128 MNOK

Utbygger: Conceptor Bolig

Ferdigstillelse: 01.06.2020

Prosjektleder: Eirik Sandberg