Frednes Brygge II

Detaljer

Sted: Porsgrunn

Antall boliger: 68

Total salgspris: 390 MNOK

Utbygger: PBBL & Heimgard Bolig

Ferdigstillelse: 01.12.2022

Prosjektleder: Eirik Sandberg