Fredheimkvartalet

Detaljer

Sted: Ås

Antall boliger: 141

Total salgspris: MNOK

Utbygger: Bakke

Ferdigstillelse: 01.02.2026

Prosjektleder: Benedikte von Tangen