Fosslia Hageby

Detaljer

Sted: Stjørdal

Antall boliger: 36

Total salgspris: 118 MNOK

Utbygger: Boligbyggelaget TOBB, Forrbo Eiendom AS & Aasen & Five AS

Ferdigstillelse:

Prosjektleder: Fredrik sundli