Fosslia Hageby

Detaljer

Sted: Stjørdal

Antall boliger: 36

Utbygger: Boligbyggelaget TOBB, Forrbo Eiendom AS & Aasen & Five AS