Fargehusene

Detaljer

Sted: Stavanger

Antall boliger: 55

Total salgspris: MNOK

Utbygger: Base Bolig

Ferdigstillelse: 01.08.2024

Prosjektleder: Eirik Sandberg