Fabeltunet

Detaljer

Sted: Frogner

Antall boliger: 140

Total salgspris: 570 MNOK

Utbygger: Bakke AS

Ferdigstillelse: 01.07.2023

Prosjektleder: Benedikte von Tangen