Ensjøparken

Detaljer

Sted: Oslo

Antall boliger: 151

Total salgspris: MNOK

Utbygger: Profier & Kolberg Gruppen

Ferdigstillelse: 01.04.2025

Prosjektleder: Fredrik Sundli