Ensjøparken

Detaljer

Sted: Oslo

Antall boliger: 151

Utbygger: Profier & Kolberg Gruppen