Elvehagen

Detaljer

Sted: Asker

Antall boliger: 33

Total salgspris: 184 MNOK

Utbygger: Pilares Eiendom AS

Ferdigstillelse: 01.05.2019

Prosjektleder: Fredrik Sundli