Elvebredden Park

Detaljer

Sted: Lier

Antall boliger: 65

Total salgspris: 330 MNOK

Utbygger: NBBO

Ferdigstillelse: 01.07.2021

Prosjektleder: Eirik Sandberg