Eikelijordet

Detaljer

Sted: Ski

Antall boliger: 39

Total salgspris: MNOK

Utbygger: OBOS Block Watne

Ferdigstillelse:

Prosjektleder: Eirik Sandberg