Doktor Munks Park

Detaljer

Sted: Porsgrunn

Antall boliger: 25

Total salgspris: 94 MNOK

Utbygger: PBBL Prosjekt Dr. Munchs Gate AS

Ferdigstillelse: 01.05.2019

Prosjektleder: Eirik Sandberg