Doktor Munks Park

Detaljer

Sted: Porsgrunn

Antall boliger: 25

Utbygger: PBBL Prosjekt Dr. Munchs Gate AS