Doktor Holms v.15

Detaljer

Sted: Oslo

Antall boliger: 18

Total salgspris: MNOK

Utbygger: Miliarium Bolig

Ferdigstillelse: 01.07.2025

Prosjektleder: Eirik Sandberg