BYVY

Detaljer

Sted: Trondheim

Antall boliger: 49

Total salgspris: MNOK

Utbygger: Godhavn & PWS Eiendom

Ferdigstillelse: 01.02.2025

Prosjektleder: Fredrik Sundli