Bryggehagen

Detaljer

Sted: Levanger

Antall boliger: 30

Total salgspris: MNOK

Utbygger: TOBB & Sebo Boliger

Ferdigstillelse: 01.04.2024

Prosjektleder: Fredrik Sundli