Brovingen

Detaljer

Sted: Harstad

Antall boliger: 28

Total salgspris: 137 MNOK

Utbygger: BONORD og Harstad skipsindustri

Ferdigstillelse: 01.12.2019

Prosjektleder: Eirik Sandberg